Sigurnosna oprema

Svi bolidi moraju biti opremljeni aparatom za gašenje požara koji djeluje u kokpitu i motornom prostoru. Njim mora upravljati vozač i mora funkcionirati čak i kad glavni električni krug bolida nije u funkciji.

Mora postojati i prekidač za aktivaciju izvan kokpita. Njegovo mjesto mora biti označeno na karoseriji crvenim slovom “E” unutar bijeloga kruga.

Mora postojati i prekidač u kokpitu kojim vozač može prekinuti sve glavne električne krugove. Mora biti označen na upravljaču crvenom munjom u plavom trokutu s bijelim rubom. Mora postojati i dodatni prekidač kojeg suci uz stazu mogu aktivirati na daljinu posebnom kukom. Smješten je ispod glavne strukture za prevrtanje (iznad vozačeve glave).

Svi bolidi moraju imati dva retrovizora čija veličina i lokacija moraju odgovarati striktnim zahtjevima. Dok sjede u bolidu, vozači funkcionalnost retrovizora moraju dokazati FIA-i čitanjem posebnih ploča sa slovima i brojevima smještenih na različi