Težina

Bolidi u svakom trenutku moraju težiti najmanje 728 kg (uključujući vozača i sigurnosnu opremu, ali ne i gorivo). Minimalna težina za 2017. je porasla na 728 kg zbog većih i težih guma kao i širih bolida. Bolidi se važu s gumama za suho.

Momčadi mogu koristiti balast kako bi postigli zadanu težinu, ali mora biti dobro pričvršćen za bolid. Balast se ne smije vaditi ni dodavati tijekom utrke.

Za 2017. uvedeni su novi propisi za raspored težine na prednju i stražnju osovinu, a opterećenja se mjere nakon kvalifikacija. Tako prednja osovina mora uvijek biti opterećena s najmanje 331 kg, a stražnja najmanje s 390 kg.

Ako zbrojimo dvije minimalne težine, dobijemo 721 kg, što ostavlja samo 7 kg slobode u rasporedu težine. Tako primjerice težina može biti raspoređena od 331 kg na prednju i 397 kg na stražnju osovinu (težina maksimalno iza, 45.47 : 54.53 %) do 338 kg na prednju i 390 kg na stražnju osovinu (težina maksimalno naprijed, 46.43 : 53.57 %).

Bolidi nakon svakog od tri slobodna treninga mogu završiti na kontroli minimalne težine (slučajnim